pnp logo
menu_0menu_2menu_3menu_4menu_5menu_6menu_7menu_8
 
Wybór okręgu:
 
 
Wybrany na Prezydenta
PnP - Mirosław Pobłocki
- 51 lat,
- żonaty, czwórka dzieci,
- Mirosław Pobłocki, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
- zastępca Prezydenta Miasta Tczewa od 2002 roku,
- radny Rady Miejskiej w Tczewie w latac...
Wybrani na Radnych

Kazimierz Ickiewicz


PnP - Kazimierz Ickiewicz
Kazimierz Ickiewicz
Lat 55. Bezpartyjny, katolik. Nauczyciel, historyk i regionalista. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim (historia) oraz studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej (zarządzanie) i w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (pedagogika obronna). W latach 1995-2010 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych i Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie. Członek NSZZ „Solidarność” i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Za pracę na rzecz szkolnictwa otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (2000) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002) oraz nagrody: Starosty Tczewskiego (1999, 2006, 2010), Pomorskiego Kuratora Oświaty (2009) i Ministra Edukacji Narodowej (2003).

Rodzina: żona Krystyna, córka Agnieszka, syn Paweł.

Od początku swojej pracy związany jestem z zawodem nauczycielskim. W szkolnictwie pracuję 31 lat, obecnie w Zespole Szkół Technicznych i CKZ NAUKA w Tczewie. Prowadzę również zajęcia w CMLK w Pelplinie. Jestem nauczycielem dyplomowanym i ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Od 1994 roku jestem radnym Rady Miejskiej w Tczewie. W kadencji 2006 – 2010 byłem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. W dotychczasowej działalności samorządowej zajmowałem się przede wszystkim edukacją i promocją miasta, czego efektem są publikacje okolicznościowe, informatory, przewodniki i album o Tczewie. Jestem też autorem wielu książek o Tczewie i regionie napisanych dla młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta.

Cenię sobie życie rodzinne i wartości patriotyczne. Bliskie jest mi osiedle Prątnica, na którym mieszkam od dzieciństwa oraz Suchostrzygi i Bajkowe. Jako radny pracowałem też w kierunku poprawy bezpieczeństwa, ładu, porządku i estetyki w mieście, poprawienia stanu nawierzchni ulic i chodników, założenia kanalizacji deszczowej itp.

Za społeczną działalność na rzecz miasta Prezydent Tczewa wyróżnił mnie dwukrotnie tytułem „Tczewianin Roku” (za 2000 i 2006 rok). Za promowanie historii Tczewa oraz wieloletnią aktywną pracę na rzecz samorządności otrzymałem medal „Pro Domo Trsoviensi” (2009). Sam za największe wyróżnienie i zaszczyt poczytuję sobie dokonanie w imieniu tczewskiego samorządu w dniu 15 maja 1996 roku w kościele NMP Matki Koscioła na Suchostrzygach zawierzenia miasta i jego mieszkańców opiece Matki Boskiej Fatimskiej.
Mając na względzie dobro ogółu mieszkańców zobowiązuję się postępować z rozwagą, zgodnie ze swoim chrześcijańskim sumieniem i światopoglądem. Zamierzam kontynuować dotychczasowe działania z myślą przede wszystkim o ludziach i ich problemach.
Jestem kandydatem na radnego do Rady Miejskiej w Tczewie z listy Komitetu Wyborczego „POROZUMIENIE NA PLUS” w okręgu nr 4 (Suchostrzygi, Bajkowe, Prątnica).
Stowarzyszenie "Porozumienie na Plus"
Tczew, 2014 ©
Menu:
Aktualności : Wybrany na Prezydenta : Wybrani na Radnych : Kontakt : Program : Ludzie stowarzyszenia : Powiedzieli o nas